Dr. Irman G. Lanti

irman g lanthi, Ph.D

Nama
Irman G. Lanti, Ph.D
Tempat, Tanggal Lahir
-, –
NIDN
Pendidikan

S-1 Sarjana Ilmu Politik (Drs) Universitas Padjajaran, Bandung Indonesia

S-2 Master Ilmu Politik (MA) Budaya Politik, Georgetown University, Washington

S-3 Doktor Ilmu Politik (Ph.D) University of British Columbia